Opp
MQP Pin-Master 48
Pakke konvertere

MicroNor
6293 Longva
Tel.: 70 21 78 90
Fax: 70 21 78 91
E-mail:
info@micronor.no

 

PROGRAMMERERE

Vi leverer programmerere fra Dataman Programmers og MQP Electronics i Norge. 

Dataman er vel mest kjent for sin programmerer S4 i hånd format, og med batteridrift. 

MQP Electronics leverer universal programmerer og produksjons programmerer, og er kjent for høy kvalitet. I tillegg har MQP et meget stort utvalg av pakke konvertere til både EPROM, FLASH, mikrokontrollere etc. De fleste av disse passer til programmerere fra alle fabrikanter, mens andre er spesielt for MQP's programmerere.